top of page
jidelnicek_ruzovka_edited_edited_edited.jpg
projekt: Quote

BUĎÁNKA - OSTROV VE MĚSTĚ

Projekt Buďánka pro Prahu - Ostrov ve městě naplňuje koncept spolupráce aktivních občanů

s komunálními politiky, která vede ke zdravému rozvoji obce - města. Projekt záchrany a obnovy památkově chráněné vesnické památkové zóny a jejího oživení má ve své komplexnosti a celistvosti nadregionální význam a zásadní občanský přesah. Jeho realizací získá Praha unikátní prostor,

kdy v objektech rekonstruovaných podle projektů špičkových českých i světových architektů,

vzešlých z mezinárodního architektonického workshopu (vypsaném Buďánka, z.ú.), nabídne široké spektrum kulturních, vzdělávacích, sociálních aktivit s ekologickým přesahem. Příprava projektu vychází z podrobné rešerše podobných fungujících míst ve světě a poslouží jako inspiračních zdroj pro podobné projekty v rámci České republiky. S odborníky sdruženými v Buďánka z.ú., pracujícímí na projektu na základě uzavřeného Memoranda s MČ Praha 5, spolupracují významní partneři (Člověk v tísni, Nadace Proměny, Nadace VIA…). Zájem o projekt projevily vysoké školy TU Liberec, UMPRUM. Záštitu projektu poskytlo MK ČR, IPR, MHMP (územní rozvoj). Ekonomická rozvaha je postavená na základních principech vzájemné provázanosti a komunitní podpory a tedy existenci projektu jako celku. Celý projekt předpokládá neziskový charakter, který v případě generování příjmů je znovu reinvestován do rozvoje území Osady Buďánka. Investiční výstavba je odděleným procesem získávání zdrojů založeném na projektovém financování z veřejných a dár-covských zdrojů. Při dodržení principu celistvosti projektu jako celku je možné prohlásit, že Buďánka - socio - enviromentální projekt pro rozvoj kulturního potenciálu Prahy 5 a celé velké Prahy - bude zcela finančně nezávislý ve svém provozu a při efektivním rozložení nájemců je možné vytvářet další příležitosti rozvoje. 

O projektu pojednává i kniha, kterou jsme v březnu roku 2020 vydali.

Odkaz na její online verzi zde: https://issuu.com/tyntyna/docs/2020_04_07_budanka_ostrov_ve_meste_web?fbclid=IwAR3uaQbsj6RjBHXZXZ-hRXdrBYPyD7fqOqEXhKWKdpeOdJrtdWodt-WR-CU.

projekt: Who We Are
projekt: Programs
Screenshot 2020-09-28 at 00.00.33.png
projekt: Obrázek
bottom of page