top of page
18600789_1323017217733322_194420076_naaa_edited.jpg
koloniál: Obrázek

KOLONIÁL - - - - - ŽIJE

----------------------------------------------- aktuální informace o programu na facebooku -----------------------------------------------


První zrekonstruovaný dům - místo, kde je možné získat aktuální informace o projektu a průběhu rekonstrukce památkové zóny, potkat se se sousedy, přijít na autorské čtení, workshop pro děti, jógu, přednášku, koncert, výstavu, využít coworkingové místo. Anebo se jen tak v klidu zastavit na kávu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

výběr aktivit v Koloniálu 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- den Architektury 2014, 2015, 2016 - umělecké oživení Buďánek

(Smrk Architekti, odborné komentované procházky, koncerty,

výstavy - Stanislav Krupař - Přes moře, Veronika Palečková - Obrazy)

- Zažít město jinak 2016

- cyklus Filmaři na Buďánkách ---> projekce dokumentárních filmů, debaty s režiséry

- různé kurzy, aktivity, kreslení, přednášky a čtení

- živý Betlém na Buďánkách

- v roce 2017 pokračují kulturní, společenské a vzdělávací aktivity v rámci komunitního prostoru Koloniál

- spolupráce s mezinárodní alternativní platformou Kinedok

Recycling Art a Kurzy v kurzu s MgA Halinou Haškovcovou - výtvarné semináře

- dílny pro děti i dospělé, jóga a pilates

- malý hudební festival Pro Buďánka

- ekologické zahradničení na nových vyvýšených záhonech, péče o krajinu

včely - založení úlů, záhonu s medonosnými rostlinami a malé viničky, vytočený první buďánkový med

- nové místo pro vydávání objednávek farmářských výrobků ekologického zemědělství a biopotravin pro spádové lokality Košíře - Cibulka - Hřebenka

- pečlivá příprava architektonického workshopu na celkovou revitalizaci památkové zóny

- spolupráce s nadací Člověk v tísni - Pobočka Praha - společná příprava projektu pro OP PPR na dům č.p.137

- nově se prostor Koloniálu otevřel pro pravidelné neziskové coworkingové aktivity 

třeba ---> CF Hero během roku v Koloniálu vytvořili aplikaci pro pomoc dětem s cystickou fibrózou - aplikace byla úspěšná na světové konferenci v Liverpoolu a bude pomáhat v Čechách i ve světě

- tvůrčí dílny SÓS - setkávání kreativních lidí - animátorů a lidí, ktěří filmy vytváří a mají rádi

a vzájemné předávání zkušeností, znalostí

- Duncan Institute - pracovní setkávání a příprava vzdělávání v rámci taneční a pohybové výchovy do škol

(projekt schválený MŠMT)

koloniál: Text
koloniál: Pro Gallery
bottom of page