top of page
Screenshot%25202020-09-26%2520at%252014_edited.jpg
architektonický workshop: Obrázek

ARCHITEKTONICKÝ WORKSHOP

Cílem úzce spolupracujících subjektů (Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka, z.s. a Buďánka, z.ú.) je obnova cenné historické lokality –

vesnické památkové zóny Buďánka tak, aby zde vznikl architektonicky i společensky kvalitní veřejný městský prostor.

Během roku Buďánka, z.ú. provedl rešerši mnoha projektů zabývajících se podobnou problematikou u nás i v zahraničí.

Na základě shromážděných poznatků a po mnohých konzultacích se zkušenými českými i zahraničními odborníky jsme nachystali celkový koncept architektonického workshopu a podrobné zadání.

Oslovili jsme osm pečlivě zvolených architektonických ateliérů - A69 Architekti, Bod Architekti, KOoA Architekti, Lennox Architekti,

Masparti, Molo Architekti, Petr Stolín Architekti, She Architect (Dánsko) ve spolupráci s Janem Magasanikem (Big - Dánsko).

Pečlivě poslouchali a výsledky hodnotili a členy poroty byli profesor architekt Josef Pleskot a profesor architekt Petr Keil,

ředitelka Nadace Proměny Jitka Přerovská, stavební inženýrka Věra Malečková, zástupci MČ Praha 5 - Zuzana Hamanová a Tomáš Homola

a zástupci zapsaného ústavu Veronika Palečková a Martin Dvořák.

Architektonický workshop byl dvoukolový. Ve spolupráci s architekty a radnicí nyní vytváříme na základě výsledků workshopu plán postupné obnovy celé zóny a etapizace jednotlivých projektů.

Je třeba volit pečlivý analytický proces přístupů k domům, zahrádkám, schodištím, cestám, určit užití možných

rozličných prostých materiálů i prvků v památkové zóně (ploty, ohrazení, schodiště, návrhy zeleně)

a plán fázování prací tak, aby Buďánka mohla být co nejdříve přístupná.

architektonický workshop: Welcome
architektonický workshop: Gallery


A69 Architekti

Bod Architekti

Lennox Architekti

KoOa Architekti

Masparti

Molo

Petr Stolín Architekt

She Architect

architektonický workshop: Text
architektonický workshop: Gallery
bottom of page