top of page
Screenshot%202020-09-28%20at%2012.45_edited.jpg
kulturní klastr: Obrázek

KK

KULTURNÍ KLASTR V PRAZE NA BUĎÁNKÁCH

Pojem kulturní klastr obecně označuje určitou část města, ve které se územně koncentrují kulturní a společenské instituce. Systém KK umožňuje rychlou výměnu kontaktů a informací, snadnější navazování spolupráce, společné využívání potenciálu lokálního kapitálu, zrychlování dynamiky rozvoje města a zvýšení hodnoty místa pro společnost. Z KK se často stává "symbol" města, jeho zapamatovatelná "mediální značka" či “ikona”.


KK se tak mohou stát významným principem a zdrojem regenerace postmoderních měst,

zkvalitňování urbánního prostředí a významným impulsem jejich dalšího rozvoje v souvislosti s kulturním turismem

a zvýšením jeho potenciálu v dané lokalitě; KK jsou často chápány i konkrétněji jako muzejní, kulturní a osvětové čtvrti, respektive s uměním nebo i se zábavou spjaté části města (někdy i ostrov či historické centrum…),

pro něž je užíván synonymický pojem “Museums Quartiers" nebo "Cultural Quarters". 

kulturní klastr: Text
kulturní klastr: Pro Gallery

pilotní projekt

BUĎÁNKA - OSTROV VE MĚSTĚ

 je výjimečný spoluprací municipality s občanskou společností

s využitím vize, odborných znalosti,

energie a entuziasmu týmu občanů

a odborníků ve prospěch obce,

péče o veřejný prostor je podle

Zákona o obcích jednou ze základních povinností místní samosprávy,

ta může některé činnosti delegovat

na další subjekty 

Screenshot%202020-09-26%20at%2012.37_edited.jpg
kulturní klastr: Welcome
bottom of page