top of page
IMG_3850_edited.jpg

“Budoucnost patří těm, kdo věří svým krásným snům.”

Eleanor Roosevelt

kdo jsme: Quote

KDO JSME

kdo jsme: Text

Občanské sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí vzniklo na ochranu a podporu takového projektu, který respektuje zákon a hodnoty pro které byla Buďánka za vesnickou památkovou zónu prohlášena.
Od roku 2007 sdružení důsledně shromažďuje v součinnosti s Městskou částí Praha 5, Národním památkovým ústavem, Ministerstvem kultury České republiky a Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy potřebná data, zaměření a průzkumy a společně s odborníky rozličných specializací pečlivě vyhodnocuje možnosti využití bývalé osady Buďánka.
V roce 2014 proběhla participace s občany.
A na konci roku 2017 (pokračoval v roce 2018) zapsaný spolek (předtím občanské sdružení) Odborníci a občané
pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí ve spolupráci s nově
založeným Buďánka z.ú. uspořádal architektonický workshop.
Každým rokem se občanské sdružení (později zapsaný spolek) a jeho sympatizanti rozrůstají o kolemjdoucí i zkušené experty. Je nás stále víc! Z blízka i z větší dálky.

kdo jsme: Text
budanka-96.jpg

VERONIKA PALEČKOVÁ

Screenshot 2020-09-26 at 13.28.27.png

MARTIN DVOŘÁK

Screenshot 2020-09-28 at 14.56.34.png

JAN FIALA

IMG_5963a_edited.png

TÝNA

Screenshot 2020-09-26 at 16.38.05.png

VENDULA FRIČOVÁ

Screenshot 2020-09-27 at 18.40.19.png

STANISLAV KRUPAŘ

Screenshot 2020-09-27 at 18.10.01.png

JITKA PŘEROVSKÁ

Screenshot 2020-09-28 at 00.25.40.png

HALINA HAŠKOVCOVÁ

Screenshot 2020-09-27 at 17.39.28.png

PAVEL JARKOVSKÝ

Screenshot 2020-09-28 at 00.19.26.png

ROMAN KRÁSA

Screenshot 2020-09-27 at 18.41.58.png

JAKUB PETERKA

Screenshot 2020-09-27 at 17.39.28.png

MARIE JARKOVSKÁ

Screenshot 2020-09-27 at 17.39.28.png

LUDMILA PROUZOVÁ

Screenshot 2020-09-27 at 18.43.22.png

KATEŘINA JANOŠTÍKOVÁ

Screenshot 2020-09-27 at 18.43.55.png

TOMÁŠ ZUMR

Screenshot 2020-09-27 at 18.47.04.png

JAN MIHULE

Screenshot 2020-09-28 at 00.19.09.png

BRABCOVI
Z BUĎÁNEK

Screenshot 2020-09-27 at 17.39.28.png

IVA KARHÁNKOVÁ

Screenshot 2020-09-27 at 18.55.23.png

SAŠA KEILOVÁ

Screenshot 2020-09-27 at 18.48.42.png

DAVID NEVAŘIL

Screenshot 2020-09-27 at 23.33.30.png

IVA FIDRANSKÁ

Screenshot 2020-09-27 at 23.36.16.png

MIKOLÁŠ DVOŘÁK

Screenshot 2020-09-27 at 23.38.18.png

MONIKA ROUBALOVÁ SVĚTLÍKOVÁ

Screenshot 2020-09-27 at 23.40.22.png

PAVOL SMOLÁRIK

kdo jsme: What We Do

DĚKUJEME

Petr Keil

Josef Pleskot

Josef Paleček

Petr Návrat 

Ondřej Synek

Saša Keilová 

Věra Malečková 

Jan a Irena Fialovi 

Markéta a Václav Fléglovi 

Olga Menzelová 

Jiří Menzel 

Boris Hybner 

Ondřej Hofmeister 

Adam Halíř 

Jitka Přerovská 

Milan Svoboda 

Olga Škochová 

Hana Marvanová

Pavel Uhl 

Karel Jech 

Michal Kyncl 

Jan Martínek  

Pavel Mička 

Radek Janoušek 

Marie Krátká 

Michaela Hečková 

Jana Valová 

Jindřich Starý,

Božena Jirků 

Petr Knapp 

Alena Králíková 

Eva Horucková 

Ivo Koukol,

Ondřej Šindelář 

Aneta Horká 

Václav Kučera 

David Kašpar 

Jirka Broum 

František Gemperle 

Zdeněk Kolouch 

Lenka a Dan Kosíkovi,

Jana a Pavel Kučeraví 

Smrk Architekti 

Jan Těšík 

Adéla Pejskarová 

Zdeněk Zabilanský

Josef Vomáčka

Petr Štoncner 

Radek Petr 

Miloslav Novák 

Ladislav Bareš 

Petr Hlaváček 

Vlasta a Milan Jiráskovi 

Michal Balík 

Vladan Brož 

Jakub Železný 

Veronika a Roman Kramaříkovi

Stanislav Slamiak 

Karel Kocman 

Igor Linhart 

Anna Matoušková,

Philémon 

Kateřina Janoštíková a Tomáš, Daniel a David Zumrovi

Olivovi 

Petra Key 

Jana Klokočková 

Lucie Gomezová 

Miroslava Zavoralová 

Tomáš Bojar 

Blanka 

Lucie, Zdeněk a Martin Hanušovi 

Štěpán Bartošek 

Dagmar Šormová 

Jakub Peterka 

Jan Peterka

skautky a skauti - Kruh 18 

Jana Burášová, Pavol Smolárik s Tejkem

a Arienem 

Pavel a Marie Jarkovští 

Ludmila Prouzová 

Stanislav Krupař

Irena Pátková 

Ludvík Hradilek 

Michal Slejška 

Alena Kopřiva Chadová

Jan Kopřiva

Leo Lukáš 

Felix a spol. advokátní kancelář 

Darina Lepišová 

Pavel Koutský 

Petra Komárková 

Halina Haškovcová

Štěpán Haškovec

Lili Abrahamová

Jindřich Křiček

Emilie Doležalová 

Petr Namyslov 

Milena Andrade Dneboská

Petra Dubská a kluci

Anna a Miroslav Brabcovi

Petr Haluška 

Miroslava Mašková 

Barbora Bílková, malá Dorotka a ještě menší Berenika 

Michal Štingl 

Jitka Černá 

Antonín Meissner 

Šimon Válka 

Evelyn Válková 

A69 Architekti 

Bod Architekti 

Lennox Architekti,

Masparti

Molo Architekti 

Petr Stolín Architekt a Alena Mičeková

She Architect 

Jan Magasanik 

Viktorka a Emil Magasanikovi

žába a druhá žába, která přemýšlí, když první žába spí

Domy Architects 

Iva Fidranská

CF Hero

Jan Mihule 

Lucie Majerová 

Pavel 

Jana Mohoritová 

Vendula Fričová

Antonín Frič

Drahomír Bárta 

Silke Horáková 

Daniela Šrajhansová 

Svatopluk Procházka 

Martin Třešňák 

Petr Jakubíček 

Monika a Tereza Mošovy

Radka Čemáková a malá Lota

Vojta Černík 

Roman Bláha s rodinou 

Hana Vlčková,

Eva Malá 

pan Kříž 

Roman Krása 

Iveta Celarová 

Filip Celar 

Jarmila a Josef Štogrovi 

Martina Procházková 

Monika Kořínková 

Jan Mrkvica

Květa Jechová

Jiří Palice 

Květoslav Syrový 

Monika Bucharová

...

...

...

...

...

Městská část Praha 5 - radní a zastupitelé

Ministerstvo kultury ČR

Památková inspekce Ministerstva kultury ČR

Magistrát hlavního města Prahy - radní a zastupitelé

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

a mnoho a mnoho dalších

kdo jsme: Text
budanka-96.jpg

VERONIKA PALEČKOVÁ

studovala na Vysoké škole umělecko-průmyslové
a Akademii výtvarných umění v Praze, 
Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts a Academie de la Grande Chaumiere v Paříži. 
Získala stipendia do Francie, Kanady a Švýcarska.
Vystavovala v Praze, Brně, Japonsku, Mexiku, Belgii, Lucembursku, Francii, Švédsku, Německu, Americe (Salon de Mai – Grand Palais, Paříž; Kanagawa Prefectural Gallery; Machida City Museum Tokyo). Ilustrovala osm knih (Jan Skácel, Carlo Dossi, Libuše Palečková…) a získala několik ocenění.
Je zastoupena ve sbírkách Victoria and Albert Museum
v Londýně, Kanagawa Prefectural Gallery
a Machida City Museum v Japonsku,
v Atelier Presse – Papier v Kanadě, 
The National gallery of Art ve Washington D.C....
Založila sdružení a nakladatelství Popokatepetl, které příležitostně vydává knihy a realizuje výstavy.
Veronika Palečková se věnuje grafice,
kresbě, malbě a plastice.

Screenshot 2020-09-26 at 13.28.27.png

MARTIN DVOŘÁK

se zabývá restaurováním a konzervací památek
u nás a v zahraničí (Státní restaurátorské ateliéry, Národní památkový ústav,
Victoria and Albert Museum - Londýn,
Getty Conservation Institute - Los Angeles, USA).  
Získal Fulbrightovo stipendium.
Od roku 1999 pracuje jako hlavní restaurátor
v Egyptologickém ústavu FF UK na konzervaci archeologických nálezů na pyramidovém poli v Saqqaře
a Abusíru, na památkách UNESCO.

kdo jsme: Meet the Team
bottom of page