top of page
Screenshot%202020-09-29%20at%2000.53_edited.jpg
nedávná historie (protizákonná zástavba): About Us

NEDÁVNÁ HISTORIE

PROTIZÁKONNÁ ZÁSTAVBA PAMÁTKOVÉ ZÓNY 

ANEBO PROČ TO VŠECHNO ZAČALO

V roce 2006 MČ Praha 5 pronajala developerské firmě na dobu určitou pozemky lokality Buďánka

za 47 075 Kč na rok s tím, že do 18 měsíců získá povolení od památkářů stavět. To se developerovi nepodařilo, přesto Praha 5 v roce 2007 odsouhlasila další prodloužení pronájmu. Firma vypracovala postupně několik návrhů výstavby.

11. 1. 2007 byl Národním památkovým ústavem (NPÚ), Územním odborným pracovištěm Praha zamítnutý předimenzovaný návrh 4 terasových domů se 47 byty. 18. 4. 2007 vydal Magistrát (MHMP) nesouhlasné stanovisko. Další studie byla na podnět sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka předložená sboru expertů MHMP. Na jednáních Sboru expertů MHMP byly

v červnu a červenci 2007 zamítnuty dvě studie – nejdřív se 70 a následně se 110 byty.

Sdružení navázalo také kontakt s Irene Wiese von Ofen, mezinárodní expertkou komise Unesco.

Na konci roku 2013 úřad MČ Praha 5 vypověděl developerovi smlouvu.

V roce 2007 se sdružení podařilo zrušit jinou plánovanou a nepřiměřenou

výstavbu na skále Nad Buďánkami I a III.

nedávná historie (protizákonná zástavba): Text
nedávná historie (protizákonná zástavba): Pro Gallery
bottom of page