top of page
12065881_1655371944721801_1476386947878125707_n_edited_edited.jpg
onepager: About Us

ONEPAGER

historie a morální hodnoty - edukace - udržitelnost


————————————————————————————————————————————————————


“PROMĚNĚ MÍSTA NUTNĚ PŘEDCHÁZÍ ZMĚNA V MYŠLENÍ LIDÍ” (J.P.) Projekt Buďánka - ostrov ve městě je jednoznačný ve své celistvosti. Projekt má význam pro Prahu 5, pro velkou Prahu, celorepublikový přesah a může posloužit jako “učebnice” pro jiné podobné projekty. Dlouhodobě chystaný a nyní završený projekt se setkal také se vstřícnou odezvou MHMP a možnostmi finančních příspěvku ve spolupráci s Buďánka, z.ú., aby mohla zóna co nejdříve sloužit Praze a být prospěšná v kontextu celého města. Díky připravenosti projektu, drobnosti domků a s ní souvisejícím úsporným rozpočtem - může být velký posun dopředu vidět už během 2-3 let. Buďánka z. ú. má zároveň přislíbený vstup několika významných soukromých dárců pro jednotlivé objekty s konkrétní náplní. Podmínkou vstupu výše jmenovaných investorů je dořešení smluvních vztahů mezi Buďánka z.ú. a MČ Praha 5. Vyvěšeno už před volbami 2018. právě takové projekty svým významem mohou měnit myšlení lidí, pomoci rozvíjet sebevědomou občanskou společnost projekt prokazuje možnosti vstřícné spolupráce aktivních občanů s vizí se svými politiky, je nápomocný zdravému a smysluplnému rozvoji obce … tedy po vynaložení neskutečného úsilí, času, statečnosti :)

————————————————————————————————————————————————————


Projekt Buďánka pro Prahu - Ostrov ve městě naplňuje koncept spolupráce aktivních občanů s komunálními politiky, která vede ke zdravému rozvoji obce - města. Projekt záchrany a obnovy památkově chráněné vesnické památkové zóny a jejího oživení má ve své komplexnosti a celistvosti nadregionální význam a zásadní občanský přesah. Jeho realizací získá Praha unikátní prostor, kdy v objektech rekonstruovaných podle projektů špičkových českých i světových architektů, vzešlých z mezinárodního architektonického workshopu (vypsaném Buďánka, z.ú.), nabídne široké spektrum kulturních, vzdělávacích, sociálních aktivit s ekologickým přesahem. Příprava projektu vychází z podrobné rešerše podobných fungujících míst ve světě a poslouží jako inspiračních zdroj pro podobné projekty v rámci České republiky. S odborníky sdruženými v Buďánka z.ú., pracujícímí na projektu na základě uzavřeného Memoranda s MČ Praha 5, spolupracují významní partneři (Člověk v tísni, Nadace Proměny, Nadace VIA…).

Zájem o projekt projevily vysoké školy TU Liberec, UMPRUM. Záštitu projektu poskytlo MK ČR, IPR, MHMP (územní rozvoj). Ekonomická rozvaha je postavená na základních principech vzájemné provázanosti a komunitní podpory a tedy existenci projektu jako celku. Celý projekt předpokládá neziskový charakter, který v případě generování příjmů je znovu reinvestiván do rozvoje území Osady Buďánka. Investiční výstavba je odděleným procesem získávání zdrojů založeném na projektovém financování z veřejných a dár-covských zdrojů. Při dodržení principu celistvosti projektu jako celku je možné prohlásit, že Buďánka - socio - enviromentální projekt pro rozvoj kulturního potenciálu Prahy 5 a celé velké Prahy - bude zcela finančně nezávislý ve svém provozu a při efektivním rozložení nájemců je možné vytvářet další příležitosti rozvoje. 

onepager: Text
bottom of page