top of page
Screenshot%25202020-09-27%2520at%252021_edited.jpg
co děláme: Quote

PROJEKT ZÁCHRANY A REVITALIZACE

Buďánka pro Prahu - ostrov ve městě je pilotní projekt spolupráce municipality

s občanskou společností s využitím vize, odborných znalostí, energie a entuziasmu týmu

občanů a odborníků ve prospěch obce.

Péče o veřejný prostor je podle Zákona o obcích z roku 2000 jednou ze základních povinností místní samosprávy - ta může některé činnosti delegovat na další subjekty.

Občanské sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí připravuje několik let

projekt záchrany a revitalizace Buďánek pod názvem Buďánka pro Prahu - ostrov ve městě.

Vytváří ve spolupráci s radnicí komunitní veřejný prostor, kombinující kulturní, společenské a vzdělávací aktivity 

s ekologickým a udržitelným přístupem a bydlením.

Projekt plánuje začlenit různé sociální i věkové skupiny. Projekt sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí je zatím podpořený MČ Praha 5, ČSOB, Programem švýcarsko-české spolupráce.

Významná a unikátní je spolupráce a sdílení zkušeností se silnými partnery (Konto Bariéry Nadace Charty 77, Nadace Proměny Karla Komárka, Fondation Braillard Architects, Člověk v tísni, Nadace Via, Nadace české architektury).

co děláme: Text
Screenshot%202020-09-28%20at%2015.06_edi

první opravený dům, který žije

co děláme: Programs
Screenshot 2020-09-27 at 20.33.45.png
co děláme: Quote

Projekt Buďánka pro Prahu občanského sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny

Buďánka a okolí schválilo v lednu 2014 zastupitelstvo MČ Praha 5 jako koncept revitalizace

památkové zóny Buďánka (pro obnovu, zachování a trvalou ochranu kulturně-historické 

a urbanisticko-architektonické hodnoty památkové zóny Buďánka).

Bylo podepsané Memorandum o spolupráci a duševním vlastnictví vytvářeného projektu.

Byly určeny základní směry pro přípravu strategie revitalizace, vznikne území,

které bude reagovat na potřeby obyvatel.

Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny a okolí, z.s. se v roce 2017 rozšířili o Buďánka, z.ú.

co děláme: Text

4 ZÁKLADNÍ SMĚRY REVITALIZACE

vzdělávání

prostor pro setkávání, vzdělávání, vlastní realizaci i zábavu, kurzy, přednášky, semináře, workshopy

sociální rozměr a bydlení, udržitelnost

komunitní místo, zapojení lidí s handicapem, kavárna, chráněná dílna,

aktivity pro seniory

umění

sdílený pracovní prostor (coworking), obytné ateliéry, studia

s výstavním prostorem, hudební zkušebna i taneční prostory přístupné všem, dokumentační centrum - osobnosti Prahy 5, jedinečná historie lokality...

ekologický přístup

upravená veřejná zeleň, revitalizace Motolského potoka, hospodaření s vodou, zklidnění dopravní situace, instalování originálního mobiliáře, napojení na síť cyklostezek

image_edited_edited_edited.jpg
co děláme: Who We Are
bottom of page