top of page
picture
Buďánka, z.ú.: Quote

PROJEKT BUĎÁNKA - OSTROV VE MĚSTĚ

BUĎÁNKA, Z.Ú.

———————————————————————————————————————

historie a morální hodnoty - edukace - udržitelnost

———————————————————————————————————————

Buďánka pro Prahu - ostrov ve městě je pilotní projekt spolupráce 

municipality s občanskou společností s využitím vize, odborných znalostí, energie a entuziasmu týmu občanů a odborníků ve prospěch obce.

Péče o veřejný prostor je podle Zákona o obcích z roku 2000 jednou

ze základních povinností místní samosprávy - ta může některé činnosti delegovat na další subjekty.

———————————————————————————————————————

“PROMĚNĚ MÍSTA NUTNĚ PŘEDCHÁZÍ ZMĚNA V MYŠLENÍ LIDÍ” (J.P.)

———————————————————————————————————————————————-—

Projekt Buďánka - ostrov ve městě je jednoznačný ve své celistvosti. Projekt má význam pro Prahu 5, pro velkou Prahu, celorepublikový přesah a může posloužit jako “učebnice” pro jiné podobné projekty. Dlouhodobě chystaný a nyní završený projekt se setkal také se vstřícnou odezvou MHMP a MKČR 

a možnostmi finančních příspěvku ve spolupráci s Buďánka, z.ú., aby mohla zóna co nejdříve sloužit Praze a být prospěšná v kontextu celého města. Díky připravenosti projektu, drobnosti domků a s ní souvisejícím úsporným rozpočtem - může být velký posun dopředu vidět už během 2-3 let. Buďánka z. ú. má zároveň přislíbený vstup několika významných soukromých dárců pro jednotlivé objekty s konkrétní náplní. Podmínkou vstupu výše jmenovaných investorů je dořešení smluvních vztahů mezi Buďánka z.ú. a MČ Praha 5. Vyvěšeno už před volbami 2018. právě takové projekty svým významem mohou měnit myšlení lidí, pomoci rozvíjet sebevědomou občanskou společnost projekt prokazuje možnosti vstřícné spolupráce aktivních občanů s vizí se svými politiky, je nápomocný zdravému a smysluplnému rozvoji obce … tedy po vynaložení neskutečného úsilí, času, statečnosti :)

————————————————————————————————————————————————

Projekt Buďánka pro Prahu - Ostrov ve městě naplňuje koncept spolupráce aktivních občanů

s komunálními politiky, která vede ke zdravému rozvoji obce - města. Projekt záchrany a obnovy památkově chráněné vesnické památkové zóny a jejího oživení má ve své komplexnosti a celistvosti nadregionální význam a zásadní občanský přesah. Jeho realizací získá Praha unikátní prostor,

kdy v objektech rekonstruovaných podle projektů špičkových českých i světových architektů, vzešlých z mezinárodního architektonického workshopu (vypsaném Buďánka, z.ú.), nabídne široké spektrum kulturních, vzdělávacích, sociálních aktivit s ekologickým přesahem.

Příprava projektu vychází z podrobné rešerše fungujících míst ve světě a poslouží jako inspiračních zdroj pro podobné projekty v rámci České republiky. S odborníky sdruženými v Buďánka z.ú., pracujícímí na projektu na základě uzavřeného Memoranda s MČ Praha 5, spolupracují významní partneři (Člověk v tísni, Nadace Proměny, Nadace VIA…). Zájem o projekt projevily vysoké školy TU Liberec, UMPRUM. Záštitu projektu poskytlo MK ČR, IPR, MHMP (územní rozvoj). Ekonomická rozvaha je postavená na základních principech vzájemné provázanosti a komunitní podpory a tedy existenci projektu jako celku. Celý projekt předpokládá neziskový charakter, který v případě generování příjmů je znovu reinvestiván do rozvoje území Osady Buďánka. Investiční výstavba je odděleným procesem získávání zdrojů založeném na projektovém financování z veřejných

a dárcovských zdrojů. Při dodržení principu celistvosti projektu jako celku je možné prohlásit,

že Buďánka - socio - enviromentální projekt pro rozvoj kulturního potenciálu Prahy 5 a celé velké Prahy - bude zcela finančně nezávislý ve svém provozu a při efektivním rozložení nájemců je možné vytvářet další příležitosti rozvoje. 

Buďánka, z.ú.: Text
Projekti%20architekti%201_edited.jpg
Buďánka, z.ú.: Obrázek

CHCETE VĚDĚT VÍCE O TOM, CO DĚLÁME?

Ozvěte se nebo se stavte! 

Každý týden od středy do soboty nebo během jakékoli akce.

A nebo zavolejte a pak se stavte i kdykoli jindy. 

Těšíme se.

Buďánka - Koloniál - Nad Zámečnicí 3333/10, Praha 5, 15000

602 68 45 77

  • Facebook
Buďánka, z.ú.: Contact
bottom of page